Nedenleri ve Sonuçları İle Enflasyon

30 Temmuz 2019 Salı, 22:19
enflasyon nedenleri ve sonuçları 642x320 - Nedenleri ve Sonuçları İle Enflasyon

Her Yönüyle Enflasyon

Enflasyon mal ve hizmet fiyatlarında oluşan sürekli artışa denir. Genel düzeyde mal ve hizmetlerin fiyatlarını ifade eder. Senelik olarak fiyatların yüzdelik değişimlerinin ölçer. Bir ülkede enflasyon var ise ve o ülkede bulunan birden çok mal ve hizmetlerin fiyatları sürekli bir şekilde yükselmesi anlamına gelmektedir. Sonuç olarak enflasyon artarsa cebinizdeki paranın alım gücü düşer ve ayrıca enflasyon, hiçbir ülke tarafından istenmeyen ekonomik bir olaydır. enfeksiyon nedir sorusuna açıklık getirdikten sonra enflasyonun etkilerine değineceğiz.

 

Enflasyon Paranın Alım Gücünü Nasıl Düşürür?

 

enflasyon oranı nasıl düşer - Nedenleri ve Sonuçları İle Enflasyon

 

Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki sürekli artışa denilmekte olup, yüzde olarak hesaplanır. Kısaca, cebinizdeki 1 TL’nin satın alabilme gücüyle ifade edebiliriz. Peki, enflasyon paranın alım gücünü nasıl düşürür. Gelin birlikte göz atalım.  Örnek olarak, bir ülkenin yıllık enflasyon oranı % 20 olduğunu farz edelim. Bir kilo soğanı 2018 haziran ayında 5 TL’ye alır iken, bu soğanı 2019 haziran ayında 6 TL’ye çıkması beklenir. Yani 5 TL’nin yüzde 20’si 1 TL yapar. Enflasyon soğanın fiyatının 1 TL artırarak 6 TL olmuştur. Sonuç olarak paranın alım gücü yüzde 20 azalmıştır.

Genel olarak ülkeler para politikaları neticesi olarak kendi enflasyon oranlarını %2 – %3 bant aralığında sabitlemeye çalışırlar. Bu oranlar tüm ülkelerin hedefledikleri bir seviyedir.

 

Bir Ülkede Enflasyon Niçin Yükselir?

 

enflasyon nasıl düşer - Nedenleri ve Sonuçları İle Enflasyon

 

Birçok akademisyen ya da ekonomist enflasyonun nedeni için tek bir nedene bağlayamamıştır. Fakat mal ve hizmetler fiyatlarında olan artışları belli bazı teorilere dayandırarak birtakım sonuçları üretmişlerdir.  Bu teoriler ise şunlardır;

 

 • Talep Enflasyonu

Bu teorinin altında yatan temel etken, mal ve hizmetlere artın yoğun talebin olmasıdır. Başka bir tanımla mal ve hizmetlere olan arzu, arzdan daha fazlaysa enflasyon o ürün için yükselmektedir.

 

 • Maliyet Artışı

Maliyet artışı, işletmelerin üretimden kaynaklanan fiyat yükselişleri neticesinde, üretilen ürünlerin fiyat artışlarına başvurması ile meydana gelmesidir.

 

 • Piyasadaki Paranın Artması

Normal bir ortamda bir mal veya hizmetin çok üreticisi varsa yani arz yüksekse, o ürünün fiyatında düşme olur. Lakin söz konusu olan nakit para ise enflasyonda yükselmelere sebebiyet verir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının ülke piyasasına daha fazla para sürmesi piyasada var olan tüm mal ve hizmetlerin fiyatını artıracak doğal olarak bunun neticesinde de enflasyon artacaktır.

 

Enflasyon Artışının Sebepleri Nelerdir?

 

enflasyon sebepleri - Nedenleri ve Sonuçları İle Enflasyon

 

Enflasyon artışının sebepleri olarak en başta ülkelerin gelişmişlik refah düzeyine ve ekonomik şartlarına göre farklılıklar taşımaktadır. Nüfusu çok ve kaynakları kısıtlı olan ülkelerde daha fazla meydana gelen enflasyon problemi en başta Afrika ülkelerinde görülmektedir.

 

 • Devletin yaptığı kamu ve halk harcamaları, toplam geliri aşarsa yine enflasyon artış gösterecektir. Bunun sonucuna bağlı olarak meydana gelen bütçe açığı ekonomide dünyasından enflasyonu doğuran en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

 • Öte yandan üretim maliyetlerinin yükselmesi ile birlikte üretilen ürünlerin satış fiyatları da yükselecek ve buna bağlı olarak toplam talebin azalmasına neden olacaktır. Bu haliyle enflasyon artışı olacak ve ülke ekonomisinde durgunluk yaşanacaktır.

 

 • İthalata dayalı bir ülkenin politikasının neticesinde enflasyon yine artış gösterecektir.

 

 • Ayrıca ithal mallardaki fiyat artışı başlı başına büyük bir sorundur. Ülkede ithalat odaklı bir para politikasına bağlı olarak gerçekleşen dış ticaret açığı enflasyonu doğuracaktır. Yani ithalat ihracattan fazla olursa ilgili ülkede dış ticaret açığı olur.

 

 • Dış ticaret açığı bir ülke için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Çünkü o ülkenin merkez bankasının para politikası enstrümanlarını kullanarak meydana gelen bu dış ticaret açığını yok etmek adına para arz etmek suretiyle çözmeye çalışması maalesef enflasyonu doğuracaktır.

 

 • İthal mallarda meydana gelen fiyat artışları enflasyonu meydana getiren diğer bir ektendir. İthal ürünlere olması gerekenden fazla para ödenmesi dış ticaret açığı meydana getireceğinden enflasyon artışı meydana gelir.

 

 • İnsanların gelirinde artış meydana gelmesi ve bu artan gelire bağlı olarak insan daha çok mal ve hizmet almak ister. Böylece mal ve hizmetlerin yokluğunda talep enflasyonu meydana gelebilir.

 

 • Toparlamak gerekirse, tasarrufların yatırımlardan az olması, piyasada dolaşan para miktarının azalması, kamu ve halk harcamalarının kamu gelirlerinin üzerinde gezinmesi de enflasyonu doğuran diğer nedenler arasındadır.

 

Enflasyon Artışının Sonuçları Nelerdir?

 

Enflasyon Artışının Sonuçları - Nedenleri ve Sonuçları İle Enflasyon

 

Enflasyon artışının sonuçları neticesinde ülkelerin merkez bankası piyasaya daha çok para sürmek ihtiyacı duyarlar. Buradaki amaç piyasaya para yardımı yaparak piyasayı rahatlatmaktır. Ama bu durum fazla uzun sürdürülür bir durum değildir. Çünkü bunun sonucunda kullanılan yerli paranın değeri düşecektir ve insanların cebindeki para ile alım güçleri daha da azalacaktır. Buna paralel olarak ülke insanının refah düzeyleri de düşmüş olacaktır. Ayrıca yatırımcılar risk alamayarak yabancılar yatırımdan kaçacaklardır ve istihdam güçlüğü yaşanacaktır. Buna bağlı olarak ülkede işsizlik artacak ve yatırım yapılamaz bir ülke konumuna gelecektir.

Piyasalarda oluşan bu kötü hava, yatırımın yapılmaması ve istihdamın durma noktasına gelmesi bakımından işçilerin almış oldukları ücretler düşmekte ve buna ilaveten işten çıkarmalar artmaktadır. Ülkede oluşan bu negatif havanın sonucu olarak toplum ekonomik ve psikolojik yönden oldukça olumsuz etkilenecektir.

Diğer yandan çok miktarda bütçe açığı oluşacak ve devlet dış ülkelerden borç alma yöntemini kullanacaktır. Böylece devlet dış borçlanma riskini de girmiş olacaktır.

 

Enflasyonla Mücadelede Uygulanan Politikalar Nelerdir?

 

Enflasyonun yükselmesi durumunda ülke hükümeti bir dizi politika yürütür. Bu politikaların başında maliye politikası ve gelirler politikası olarak ikiye ayırabiliriz.

 

 • Maliye Politikası

Ekonomik düzeyde yakalanmış dengenin korunması adına yürütülen bir politika çeşididir. Burada amaç asıl amaç daha iyi bir ekonomik dengeye ulaşabilmektir.  Burada devlet, oluşan dengesizlikleri giderebilmek adına kamuya ait gelir, gider ve borçlanmalarını kullanmak suretiyle belirli politikalar yürürlüğe koyulur. Örnek olarak, kamu harcamaları kısıtlanabilir ya da azaltılabilir. Buna ek olarak, cari harcamalar, transfer harcamalarda azaltma yoluna gidilir. Ayrıca ülkede vergiler artırılarak enflasyon düşürülmeye çalışılmaktadır.

 

 • Gelirler Politikası

Bu politika kısa sürede sonuç olmak için uygulanır. Bu politikada uygulanan yöntem ise, fiyatların, ücretlerin ve kiraların belli bir süre dondurulması ile enflasyon düşürülmeye çalışılır. Bu politika daha çok Latin Amerika ülkelerinde uygulanmaktadır.

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hisse Rapor sitesini ziyaret ederek Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları ile Çerez Politikası nı kabul etmektesiniz.

Bunu da Beğenebilirsin
Hisse Senedi Alım Satım Komisyon Oranları Hisse senedi…
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz