Gizlilik Politikası Ve Kullanım Şartları

03 Kasım 2018 Cumartesi, 21:12

Gizlilik Politikası Ve Kullanım Şartları - Gizlilik Politikası Ve Kullanım Şartları

 

Sitemizde yayınlanan yazıların tüm hakları saklı ve korumalıdır. Sitedeki her çeşitli içeriğinin tüm telif hakları hak sahiplerine aittir. Sitemizde bulunan tüm yazılar, materyaller, resimler, ses dosyaları, animasyonlar, video klipler, tasarım, tasarım gibi her çeşitli içeriğin telif hakları korunmaktadır.

 

www.hisserapor.com içerikleri ticari amaçlı herhangi bir şekil ve yöntemle kopyalanamaz, bir şekilde dağıtılamaz, değiştirilip kullanılamaz ve tekrar yayınlanamaz. İçerikler kaynak belirtmeden kopyalama ve de tekrar kullanım yapılamaz.

 

www.hisserapor.com ‘ daki dış linkler ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. Site yönetimi yazılan haberlerle alakalı hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zamanda, istediği değişikliğe gidebilir. Site yönetimi yayınlanmış yazılardan kaynaklı hatalardan sorumlu değildir.

 

 

Kullanım Koşulları, Gizlilik Hakları ve Üye Yükümlülükleri

 

www.hisserapor.com adlı ve bu adreste yayın yapan sitemize katılan , sitemizi kullanan, bilgi, imaj , video, resim , fotoğraf gibi materyal gönderen kişi ve kuruluşlar aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

 

 

 

1- KİŞİSEL BİLGİLER VE ERİŞİM

 

1 . 1 . Üye ve kullanıcılar kendisinden istendiği takdirde , kimlik bilgileri , telefon bilgileri , tebligat adresi, yazışma adresi, e-posta, telefon, IP numarası gibi her çeşitli bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde vermek yükümlülüğündedir. Üye ve kullanıcılar , ödeme yapmalarının gerekmesi halinde gerek duyulduğunda kredi kartı bilgilerini de web yoluyla vereceklerini veya web üzerinden ödeme yapacaklarını, bu durumda işlemin güvenli gerçekleşmesinin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ederler.

 

1 . 2 .  Üye ve kullanıcılar, İnternet sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden kanunlar gereğince temyiz kudretini haiz reşit kişilerce yapılması gereken olan işlem ve faaliyetlerin fakat kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) fakat yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini, aksi halde www.hisserapor.com ve yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

 

1 . 3.  Üye ve kullanıcılar, siteye girmek ve bağlanmak için gereken ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye ve kullanıcılar , servislerin kullanımı için gereken modemleri, bilgisayar donanımlarını, program ve uzun veya kısa mesafe telefon servislerini, herhangi bir sınırlama olmadan, bilimum gereken cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu ve aynı ekipmanların veya yardımcı servislerin, ‘Servis’lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

 

 

2 –  ÜYE VE KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

2 . 1 .  Üye ve kullanıcıların sitede beyan edeceği her çeşitli fikir ve düşünce tamamıyla kendi şahsi görüşüdür ve sadece kendisini bağlar.  Sitede siyasi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz ,  toplumun zararına olabilecek veya genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir emel güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz . Politika amaçlı inanç ve görüşlere hakaret, taciz anlamında söz ve eylemde bulunamaz. 

 

2 . 2 .  Üye ve kullanıcılar,  T . C .  Anayasası ,  Türk Ceza Kanunu ve ilgili özel yasalar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu güvenliği ,  milli birliği bozucu ,  genel ahlaka ,  kamu çıkarlarına ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem ,  içerik ,  video ,  fotoğraf ,  slogan ,  resim ,  karikatür ,  çizgi ,  söz ,  şarkı ,  melodi ,  yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını ,  bunu bildiklerini ,  aksi halde şahsi olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler .  Aksi halde www.hisserapor.com yönetiminin bu nedenle muhatap olacağı her çeşitli talebi karşılamak ve ödemek zorunda kalacağı ücret cezaları dahil her çeşitli tazminatı hisserapor.com yönetimine ödemekle yükümlüdür .

 

2 . 3 .  Üye ve kullanıcılar,  hisserapor.com internet sitesi kapsamında doğrudan ya da ima ederek reklam ve tanıtım yapamaz, yönlendirme amacıyla içerik paylaşamaz.

 

2 . 4 .  Üye ve/veya kullanıcılar,  öbür üye ve kullanıcıların  ( bireyler veya kuruluşlar )  özel ,  gizli programlarına ,  dosyalarına ,  bilgilerine veya benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak kullanmamayı, önceden izin almayı kabul eder .  Aksi halde bunlardan doğabilecek her çeşitli hukuksal ve cezai sorumluluk üye ve kullanıcıların kendisine aittir.

 

2 . 5 .  Üye ve/veya kullanıcılar,  www.hisserapor.com yönetiminin bir bildirim ,  uyarı ,  ihtara dayalı olarak veya olmayarak üye ve kullanıcılar tarafından paylaşılan video ,  fotoğraf, yorum gibi her türlü materyali siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder .  Üye ve kullanıcılar hisserapor.com sitesi yönetiminin tek taraflı üye durdurma veya iptal etme hakkını kabul ederler.

 

 

2 . 6 .  Üye ve/veya kullanıcılar,  başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz ,  sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlarla fazla yükleyip kilitleyemez .  Aksi halde bu durumdan doğabilecek her çeşitli hukuksal ve cezai sorumluluk üye ve kullanıcılara ait olacaktır.

 

2 . 7 .  Üye ve kullanıcılar,  hakaret ve taciz ,  pornografi ,  yasaklanmış meydana gelen kumar ,  oyun bahis vs ,  satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her çeşitli ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı ,  satışı ,  pazarlaması ,  tavsiyesi mahiyetindeki materyalin ,  her çeşitli birey veya hayvan yaralama ,  öldürme ,  parçalama ,  vahşet ,  kısaca birey psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah ,  patlayıcı madde dâhil her çeşitli materyalin ,  hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul etmektedirler .

 

2 . 8 .  Üye ve kullanıcılar,  şahsi bilgilerine her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilir .  Bunlara e-posta adresleri ve şifreleri de dâhildir.

 

Bunların yanı sıra üye ve kullanıcılar yayınladıkları eylem  ve içerikleri silme hakkına da sahiptir. Fakat bu veriler gelecekte üçüncü kişilere de devredilmez.  3. kişilere devredilen içerikler devir işleminden önce tamamen silinmelidir. Halka açılmadan önce içerikler silinmelidir. Aksi halde hisserapor.com ve yöneticileri devredilmeyen içeriklerle ilgili kontrol, silme ile sildirme denetim ve/veya sorumluluğu kabul etmez.

 

 

 

3 –  YASAL SORUMLULUK

 

3 . 1 .  Üye ve kullanıcılar;  internet ortamında dile getirdikleri ,  yükledikleri tüm düşüncelerin ,  eylem ,  içerik ,  video ,  fotoğraf ,  slogan ,  resim ,  karikatür ,  çizgi ,  söz ,  şarkı ,  melodi ,  yorum gibi fikri yapıtların kendisine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma ,  yayma ,  umuma arz etme ,  ticaret mevkiine koyma vs .  konularda yetkisi olduğunu ,  aksi durumlarda hisserapor.com sitesi ve yetkililerine yönelecek her çeşitli takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler .

 

3 . 2 .  Üye ve kullanıcılar;  ifşa edilen eylem ,  içerik ,  video ,  fotoğraf ,  slogan ,  resim gibi materyallerin niteliğinden veya içeriğinden üçüncü kişiler ile hisserapor.com yönetimine karşı da aynı koşulda münferiden sorumludurlar.

 

3 . 3 .  Üye ve kullanıcılar;  servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde ,  servislerin kullanımında ve siteye girişlerinde her çeşitli sorumluluğu üstlendiklerini ,  herhangi bir engelin olmadığını beyan ve teyit ederler .  Üye veya kullanıcılar bu taahhütlerini eksiksiz yerine getirseler dahi erişimlerinin hisserapor.com yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ederler.

 

 

 

4- YASAL İZİN

 

4 . 1. Üyeler ile kullanıcılar; kendilerine ait ve taahhüt ettikleri bu taahhütlerinin gerçeğe aykırı olarak yapılmasından sorumlu oldukları, internet ortamında yükledikleri tüm fikirler, eylem, fotoğraf, yazı, video, resim, karikatür, slogan, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserler ile ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) in yirmi birinci maddesinde yazılı işleme, yirmi ikinci maddesinde düzenlenen çoğaltma, yirmi üçüncü maddesinde düzenlenen yayma, yirmi dördüncü maddesinde hazırlanan temsil ve yirmi beşinci maddesinde düzenlenen her işaret, ses veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları kendilerine ait olan ve/veya hak sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden devraldıkları tüm hakları her türlü işaret, ses ve / veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarının 3. kişilere devredilebilecek şekilde yayınladıklarını yer, sayı sınırlaması da olmaksızın sitemize devrettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4 . 2 .  Üye ve kullanıcılar,  hisserapor.com sitesinde izledikleri,  elde ettikleri ,  indir ettikleri materyal ve verileri ferdi amaçlar dışında kullanamayacağını ,  ticarete konu yapılamayacağını ,  3 .  kişilere devredilemeyeceğini ,  stok ,  arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; kısacası sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını ,  kullandırılamayacağını kabul ,  beyan ve taahhüt ederler .

 

 

 

5 –  MAHREMİYET

 

5 . 1. hisserapor.com servisleri,  sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini İnternet sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi ,  saati ve sistemden istenen adres ve / veya sayfalar bazına kaydetmektedir .  Bu bilgiler gerek sistem güvenliği ,  gerekse olası kullanıcı sorunlarının çözümünde anahtar bilgiler olup ,  kullanıcı şahsi bilgileriyle ilişkili değildir .

 

5 . 2. Kullanıcının sitede kullandığı iletişim bilgileri kullanıcıya ulaşılmasını sağlayabilir.  Üyeliğin onaylanması ,  ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e – posta / e – mail ile gönderilen iletiler sayesinde gerçekleşir .  hisserapor.com kullanım koşulları ile saptadığı sınırları aşmamak koşuluyla ,  üyelerine gerekli olduğu zaman e – posta / e – mail ile mesaj gönderir .

 

5 . 3 .  Kural olarak site ve üye ve kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma ,  şahsi bilgiler vs .  sır niteliğindedir ve ifşa edilmez .  Bu durum sadece legal zorunluluk yer alması hallerinde ihlal edilebilecek olup ,  bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuki bir sorumluluk da doğurmaz .  Fakat bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları olabildiğince dar tutulmaya çalışılacaktır .

 

 

 

6 –  GÜVENLİK

 

6 . 1 .  hisserapor.com sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya itina göstermiştir.  Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır.  Üye ve/veya kullanıcıların siteye giriş şifrelerini herhangi bir şekilde unutması durumunda e – posta adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir.  Güvenlik nedeni ile ,  şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e – posta / e – mail adresi dışında başka bir adrese bildirilmez .

 

6 . 2 .  hisserapor.com sitesinde üyelerin ve kullanıcılarının güvenliğine büyük önem verilmektedir .  Bu sebeple ,  sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve rastgele bir güvenlik açığına müsaade edilmemesi için gayret gösterilmektedir .  Buna rağmen ,  ara ara üyeliklere korsan olarak girilmesi söz konusu olmaktadır .  Güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için aşağıda bununla birlikte sayılan güvenlik önlemlerine de uyulmalıdır.

 

6 . 3 .  Üye ve kullanıcı,  web sitesine korsan saldırı,  virüs yükleme yapamaz,  güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunamaz .

 

6 . 4 .  Güvenlik Önlemleri: Üye ve kullanıcılar ,  bilgisayarlarında sık sık virüs taraması yapmalı ,  anti – virüs programını belirli aralıklarla güncellemeli ,  e – posta yoluyla ve / veya başka bir yöntemle tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdırlar .

 

Şifreler, harf ve / ya da rakamlardan oluşacak bir şekilde ,  biri tarafından tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır .  Doğum tarihi ,  isim ve doğum tarihi ,  sıralı harf veya rakamlar ,  tutulan spor takımının ismi gibi tahmin edilebilir şifrelerin kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır .

 

E – posta / e – mail sağlayıcılar dışında  ( yahoo ,  hotmail ,  gmail ,  vb )  ,  kurumsal olmayan şahsi sitelere ,  bloglara veya tanınmayan alanlara ,  e – posta / e – mail adresi ve şifreler şüphesiz girilmemelidir .

 

Ortak PC kullanılıyorsa  ( işyeri veya internet cafe )  ,  www . hisserapor . com sitesine giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümünde yer alan  ” Esc : Çıkış ”  bağlantısına tıklamadan çıkılmamalıdır .  Tarayıcıyı kapatmak yerine bu yöntemi kullanmak ,  daha sonra aynı bilgisayarı faydalanarak www.hisserapor.com giriş yapacak kişinin üye ve kullanıcıların sayfasına ulaşmasını engelleyecektir .

 

Bu konuda www.hisserapor.com aracılığıyla her an yeni bildirimlerde bulunulabilir.

 

 

 

7 –  SAİR HÜKÜMLER

 

7 . 1 .  Yukarıda yazılı hükümler ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri görevli kılınmıştır .

 

7 . 2 .  www.hisserapor.com yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her an geliştirebilir ve güncelleyebilir .

 

7 . 3 .  Üye ve kullanıcıların www.hisserapor.com bildirdiği adres ,  üye ve kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için legal adres kabul edilir .

 

 

KULLANIM ŞARTLARI ve YASAL UYARILAR

 

KULLANIM ŞARTLARI ve YASAL UYARILAR - Gizlilik Politikası Ve Kullanım Şartları

 

Sitemizde yer alan veriler hisserapor.com yönetiminin yazılı izni olmadan ticari veya bireysel kullanım amacıyla kaynak gösterilmeden kopyalanamaz, değiştirilemez ve bir yerde yayınlanamaz.

 

Hisse Senetleri Analizlerine İlişkin SPK Uyarısı

 

Sitemizdeki veriler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda garanti veremez. Web sitemizde sizlere sunulan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı konusu kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti almak için; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalar ile yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir. Hazırlanan bu raporlar, raporu hazırlayanın kişisel fikirlerini yansıtmaktadır. Sitemiz, yayınlanan raporlardaki bilgilerin eksiklik veya yanlış yazılmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Web sitemizde yer alan bilgiler yatırıma yönlendirme amacı taşımamaktadır.

 

Hisse Fiyat Verileri Hakkında

 

Kayan hisse fiyatlarına ( Stock Ticker)  ilişkin veriler Google Finance tarafından sağlanmaktadır.

 

Google Finans Yasal Uyarı

 

Hisse senedi verileri veri sağlayıcıları tarafından belirtildiği gibi gecikebilir. Google herhangi bir veri doğrulama ve bunu yapmak için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Google, veri veya içerik sağlayıcılar, gecikme veya kesinti üzerinden alınan herhangi bir eylem için herhangi bir hata, ihmal veya diğer kusurlar sebebiyle sorumlu tutulamaz.  Kullanıcılar burada bulunan herhangi bir veri veya bilgi yeniden dağıtmak veya önceden yazılı izin almadan ticari işletmede bu tür veri veya bilgileri kullanmamayı kabul eder. Tüm veriler ve bilgiler sadece kişisel bilgilendirme amaçlı “olduğu gibi” sağlanmıştır ve ticari amaçlı veya öneri için uygun değildir.  Google, burada sunulan herhangi bir mal veya hizmet içeriğinden sorumlu değildir.

 

Üye ve kullanıcılar yukarıdaki hüküm, koşul ve sınırlamalar ile itina yükümlülüklerinin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını,  bunları bilerek sitemizi kullandıklarını kabul ederler .

 

Hisse Rapor sitesini ziyaret ederek Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları ile Çerez Politikası nı kabul etmektesiniz.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz