Kategoriler: BESGündem

Geleceğini Düşenen Gençlere Genç Bireysel Emeklilik Sistemi

 

Genç Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Merak Edilenler

Kısa adı ile BES olarak da tabir edilen Bireysel Emeklilik Sistemi, geleceğe yatırım amaçlı yapılan birikimlerin oluşturduğu aynı zamanda devlet desteğinin bulunduğu bir sistemdir. Bu sistemin var oluş amacı, kişilerin emeklilik dönemleri için birikim yapmalarını sağlamaktır. Emeklilik döneminde kullanmaya yönelik bireysel tasarruflar için çeşitli seçenekler sunan bu sistemde, gönderilen katkı payları kişilerin seçtiği fonlarda uzmanlar tarafından yönetilmektedir. Birikimlerin toplanarak değerlendirilmesi, kişiye toplu para ya da maaş şeklinde ödenmesi esasına dayanan Bireysel Emeklilik sisteminin işleyişi şu şekilde ilerlemektedir:

 

*Hesaba yapılan katkı payı ödemeleri, kişinin belirlediği emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilerek büyümektedir.

 

*10 yıl süresince sistemde kalınarak herhangi bir sebeple çıkılmaması ve 56 yaşının doldurulması halinde emekliliğe hak kazanılmaktadır.

 

*Emeklilik hakkı elde edildiğinde, hesaptaki birikimler toplu bir şekilde ya da belli bir program oluşturularak emekli maaşı şeklinde aktarılmaktadır.

 

*Yapılan yatırımlara, 1 Ocak 2013 tarihinde başlatılan devlet katkısı uygulaması sağlanmaktadır. Bu anlamda sisteme yatırılacak her katkı payı tutarının %25’i, devlet tarafından ek olarak ödenmektedir.

 

Devlet desteğinin bulunması, birikim yapılmasına katkı sağlaması, yatırım yapacağı fona kişilerin kendilerinin karar verecek olması gibi yararları bulunan bu sistem, 18 yaş altı Bireysel Emeklilik hizmeti de sunmaktadır. 25 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 7319 sayılı Sigortacılık Kanuna göre,genç bireysel emeklilik hizmeti başlatılmıştır. Bu kapsamda 18 yaşından küçükler için de bireysel emeklilik hesabının açılabilir olması mümkün hale gelmiştir. Henüz reşit olmayan bu yaş grubu adına yasal temsilcileri aracılığı ile bireysel emeklilik hesabı açılabilmektedir. Bu yasal temsilciler, çocuğun vasisi ya da velisi olabilmektedir.

BES Kuşağı adı verilen bu uygulamadan önce yalnızca ebeveynler katılımcı olarak ödeme yapıp birikim sağlayabilmekteydi. Ancak bu uygulama ile beraber artık 18 yaşını doldurmamış olan gençler ve çocuklar da BES sözleşmesinde kendi kimlik numaraları bulunarak Genç Bireysel Emeklilik te katılımcı konumunda olabileceklerdir. Böylece her genç ve çocuk, devlet desteğinden ayrı ayrı yararlanabilecektir. Dolayısıyla bu yeni dönem ile birlikte haneye girecek olan devlet desteği tutarı, daha fazla bir miktara ulaşmış olacaktır.

 

 

Bireysel Emeklilik Avantajları Nelerdir?

 

 

 

 

Bireysel Emeklilik sisteminin, katılımcılara sağladığı avantajlar şu şekilde belirtilmektedir:

 

*Genç Bireysel Emeklilik ile geleceğine yatırım yapmayı planlayan ve bu sayede emeklilik dönemlerinde de maddi refahlarını korumayı amaçlayan bireyler, uzun vadeli olan yatırımlarda en fazla getiriyi sağlayacak bir şekilde dizayn edilen sisteme dahil olarak bu hedeflerini gerçekleştirebilmektedir.

 

*Bireysel Emeklilik sisteminin ön plana çıkan en önemli avantajı, devlet tarafından sağlanacak olan mali desteğin bulunmasıdır. Katılımcıların yaptığı birikim tutarının %25′ i oranındaki ücret, her ay düzenli bir şekilde hesaba aktarılmaktadır.

 

*BES’in sağladığı avantajlar arasında, katılımcıları uzun dönemde tasarruf yapmaya teşvik etmesi ve kişilere tasarruf disiplinini kazandırması gibi unsurlar da yer almaktadır.

 

*Bireysel Emeklilik sisteminde katılımcılar, ödeme dönemlerini kendilerinin belirledikleri şekilde hareket etmektedir. Yaşanacak herhangi bir ödeme zorluğu durumunda ise talep edildiği takdirde belli süreler ile ödemelere ara verilmektedir. Genç Bireysel Emeklilik te ya da isteğe bağlı olarak ödemelerin miktarlarında düşürülme yapılabilmektedir.

 

*BES ile emeklilik döneminde SGK gelirine ayrıca ek bir gelir daha elde edebilme imkanı sunulmaktadır. Emeklilik dönemindeki azalacak olan gelire katkı sağlanması, yaşam standartlarının korunmasına da yardımcı olmaktadır.

 

*18 yaşından küçüklere Bireysel Emeklilik te yapılan tasarruflar, uzmanlar tarafından hazırlanmış olan fonlarda değerlendirildiğinden dolayı güvenli bir sistemden oluşmaktadır. Ayrıca yatırım yapılacak olan fonlarda gerekli görüldüğü hallerde değişiklik yapılabilmekte, bu da kişilerin getirilerini daha fazla yükseltmelerine katkı sağlamaktadır.

 

*Katılımcıların gerekli şartları yerine getirmesinin ardından talepleri doğrultusunda Genç Bireysel Emeklilik içinde birikimlerini toplu olarak çekme hakları da mevcuttur.

 

 

Bireysel Emeklilik Şirketi Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 

 

 

 

Bireysel Emeklilik şirketi tercihinde bulunurken dikkate alınması gereken nitelikleri şöyle sıralamak mümkündür:

 

Kesintilere Dikkat Edilmeli: Tercih edilecek olan emeklilik şirketi ile imzalanacak emeklilik sözleşmesindeki kesinti tutarları ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Giriş aidatı kesintisi,ödenecek katkı payları ile sistemde oluşacak birikim üzerinden yapılacak olan yönetim gider kesintisi, ek yönetim gideri kesintisi, katkı payının ödenmesinde ara verme süresinin 1 seneyi aşması halinde tahsis edilecek olan ara verme kesintisi,fona ait giderlerin karşılanması için alınacak olan işletim gider kesintisi her şirkette farklıdır.

 

Fon Seçimine Önem Verilmeli: Katılımcılar tarafından BES’e yatırılan katkı payları, emeklilik şirketlerince yine katılımcıların tercih etmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarına yönlendirilmektedir. Bu fonlar; devlet tahvili, kıymetli madenler ve hisse senedi gibi türlere ayrılmaktadır. Seçim yapılacak olan fonlardaki yatırım araçlarının kazanç ve kayıpları getirileri etkilemektedir. Bu nedenle alınacak riski belirlemek katılımcıların elinde bulunmaktadır. Dolayısıyla 18 yaşından küçüklere Bireysel Emeklilik güvenli bir yatırım için daha az risk barındıran fonlara ağırlık verilebilir ya da isteğe bağlı olarak yüksek risk içeren fonlar tercih edilerek de daha fazla getiri sağlanması ihtimali arttırabilir. Bu noktada tercih edilen fonların kısa, orta ve uzun vadeli geçmiş performanslarının incelenmesi tavsiye edilmektedir. Sunulan yatırım fonlarının getirilerine dikkat edilerek getiri oranları, enflasyon ya da benzer fonların performansları ile kıyaslanmalıdır.

 

Tercih Edilecek Olan Şirketin Ek Hizmetler Sunup Sunmayacağına Bakılmalı: Emeklilik şirketleri tarafından sunulan hizmet çeşidi ve kalitesine dikkat edilmelidir. Zira emeklilik şirketleri, katılımcıların genç bireysel emeklilik hesaplarına ait günlük bilgilere ulaşmalarını sağlamak ve imzalanan sözleşmeden doğan haklara ilişkin hizmetleri internet sitesi ya da çağrı merkezi aracılığı ile sunmakla yükümlü bulunmaktadır. Tercih edilecek olan şirket, yatırım fonu seçimi konusunda da doğru bir şekilde yönlendirme yapmakla sorumludur. Diğer yandan, sözleşmede yer alan katkı payı ödemesi ve kesinti iadesi gibi birikim tutarını etkileyecek nitelikteki ek faydalar şirket tarafından sağlanabilmektedir. Acil sağlık hizmetleri, kredi kartına ödenecek puan ya da bonuslar,yol yardımı,çilingir hizmeti, ücretsiz ferdi kaza sigortası gibi ek hizmetler şirketlerin sunduğu ek faydalar arasında yer almaktadır. Bu nedenle, emeklilik şirketi seçimi konusunda katılımcılara sunulan ek faydaları dikkate almak önem teşkil etmektedir.

 

 

Bireysel Emeklilik Tahmini Kazanç Hesaplama

 

 

Genç bireysel emeklilik sistemine dahil olmak isteyen katılımcılar, ne kadar katkı payı ödeyerek birikimlerinin ne kadar artacağını ve ilerleyen dönemde ne kadar emeklilik maaşı alabileceklerini araştırmaktadır. Bu doğrultuda kazançlar, tercih edilecek olan emeklilik şirketi ile oluşturulan mevcut ödeme planı, devlet katkısı ve hedeflenen maaşa göre değişiklik göstermektedir. İhtiyaç olan birikim ve fon getirisi, planlanan emeklilik yılı ve maaşına ulaşabilmek için gereken minimum aylık katkı payı belirlenmektedir.

Yatırılacak olan bu katkı payı tutarına göre %25 oranında devletten destek alınmaktadır. Bireysel emeklilik kazanç hesaplama sistemi genel olarak şu şekilde işlemektedir:

 

Emeklilik döneminde ulaşılacak birikim tutarları, fon tercihi ve yatırım getirilerine göre farklı hesaplamaya sahip olmaktadır. Birikim tutarları, katılımcıların emeklilik dönemine kadar enflasyonsuz bir ortamda düzenli olarak aylık katkı payı ödemelerini gerçekleştireceği varsayılarak hesaplanmaktadır. Genç Bireysel Emeklilik planda ödenen katkı payı üzerinden, mevcut planda belirtilmiş olan orandan yönetim gideri kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar reel getiri oranı ile yatırıma yönlendirilmektedir. Katkı payından bağımsız bir şekilde tahsil edilen giriş aidatı kesintisi ise hesaplamalara dahil edilmemektedir. Fon işletim gider kesintisinin yapılmasının ardından devlet katkısı fonları ile emeklilik yatırım fonlarının getirilerinde, net reel getiri oranları kullanılmaktadır. Hesaplamalarda verilmiş olan yıllık net reel getiri oranı, fon işletim gider kesintisi indirilmiş şekilde belirlenmektedir.

 

18 yaş altı Bireysel Emeklilik sisteminde 10 yıllık süreyi ve 56 yaşını tamamlamış olanların 10 yılın sonundaki toplam birikim tutarları, emeklilik aylığı ve devlet katkısına göre ortaya çıkmaktadır. Alınacak olan emeklilik aylığı, katılımcıların yatırdığı aylık katkı tutarına göre değişiklik göstermektedir. Yatırımlar sonucunda toplam birikimler ya da muhtemel aylık emeklilik maaş tutarları emeklilik şirketleri aracılığıyla öğrenilebilmektedir.

 

Devlet katkı payı kazanç hesaplama sistemi ise şu şekildedir:

 

Yatırım yapılan tutara %25 oranında destek sağlayan devlet, sistemde kalış süresine bağlı olarak hak ediş oranı belirlemektedir. ​​18 yaşından küçüklere Bireysel Emeklilik sistemde kalış süresi 3 yıldan az ​olursa %0, ​3 ile 6 yıl arası olursa ​%15, ​6 ile 10 yıl arası olursa ​%35, ​10 yıldan fazla ve 56 yaşından önce olursa​ %60, ​10 yıldan fazla ve 56 yaşından sonra olursa​ ​%100 oranında devlet desteği alınabilmektedir.

 

 

Gençlere BES’in Faydaları

 

 

 

 

Getirilen yeni düzenleme ile genç bireysel emeklilik sistemine dahil olmaya hak kazanan 18 yaş altı çocuklar için BES’in sağladığı çok sayıda fayda bulunmaktadır. Bu faydalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 

  • %25 Devlet katkısı sağlanmakta: Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payının %25’ine denk gelen tutarlar, devlet katkısı adı altında katılımcıların fon hesaplarına yatırılmaktadır.

 

  • Rahat bir emeklilik dönemi sağlanmakta: Sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan ve hedefi kişiye emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah seviyesini artırmak olan genç bireysel emeklilikte de şartlar aynıdır. Sistemde en az 10 sene bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak koşulu aranmaktadır. İstenilen şartlar yerine getirildikten sonra emekliliğe hak kazanılmakta birikimler toplu, ya da emeklilik gelir planı şeklinde kısmi olarak alınmaktadır.

 

  • Güvenilir bir sistemden oluşmakta: Tüm unsurları denetim altında olan 18 yaş altı Bireysel Emeklilik sistemini sunan şirket, yılda en az 1 defa T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, fonlar ile portföy yöneticileri ise Sermaye Piyasası Kurulunca denetlenmektedir. Zira her sene en az 1 kere bağımsız dış denetim yaptırılması zorunlu tutulmaktadır. Fonlara ait hesap ve işlemler, yıllık dönemler itibari ile bağımsız dış denetime tabidirler. Şirketlerin günlük faaliyetleri de EGM (Emeklilik Gözetim Merkezi) tarafından elektronik bir ortamda tam donanımlı olarak izlenmektedir.

 

  • Şeffaflık ilkesi ön planda: Bireysel emeklilik hesapları için kişiye özel olarak tahsis edilen şifre kullanılarak günlük bir şekilde fon payları takip edilebilmektedir.

 

  • Getirileri etkileyecek olan kararlar için söz hakkı katılımcılarda: 18 yaş altı Bireysel Emeklilik için oluşturulacak plan çerçevesinde yatırım yapılmak istenilen fonun risk derecesine göre belirlenmesindeki söz hakkı, çocuğun yasal vasisinde bulunmaktadır. Bu hak dahilinde bu fonun 6 kere değiştirilme imkanı mevcuttur.

 

  • Yapılan birikimler, profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilmekte: Alanında uzman bilgiye sahip olan profesyonel fon yöneticileri, yapılan tüm birikimleri emeklilik yatırım fonunda değerlendirmektedir.

 

  • Lisanslı aracılar tarafından hizmet sağlanmakta:İlgili sınavda başarılı olmuş ve mesleki yeterlilikleri ölçülmüş emeklilik aracıları, genç bireysel emeklilik sisteminin tanıtımını yapmaktadır. Bu durum, daha profesyonel bir hizmet alınmasını sağlamaktadır.

 

  • Ödemelere ara verilme hakkı mevcut olmakta: Diğer Bes programlarında olduğu gibi 18 yaş altı Bireysel Emeklilik sisteminde de mali durumda yaşanacak olan beklenmedik bir durum karşısında katkı payı ödemelerine ara verilme imkanı söz konusudur.

 

  • Tercih hakkı katılımcılarda bulunmakta: Fonlar ile ilgili söz hakkı gibi sisteme dair tüm gelişmeler hakkında da tercih hakkı katılımcılara aittir. Bu anlamda emeklilik planı senede 4 kere, katkı payı tutarı arzu edildiği zaman, emeklilik şirketi sisteme dahil olunan 2 yılı takiben ve geçiş yapılan sonraki şirkette ise 1 seneyi doldurduktan sonra değiştirilebilmektedir.

 

  • 18 yaş altı Bireysel Emeklilik sistemi ile gençlerin ve çocukların gelecekleri güven altında olmakta: Yasal velileri tarafından oluşturulacak olan Bes hesapları ile çocukların ve gençlerin geleceklerine önemli yatırımlar yapılabilmektedir.Yürürlüğe giren yeni yasa ile beraber Bes birikimleri ile 18 yaş altı çocuk ve gençlere tasarruf bilinci aşılanması hedeflenmektedir. Bu bilinç aracılığı ile çocukların ileriki hayatlarında eğitim, evlilik ya da ev alma gibi durumlarında çekip kullanabilecekleri toplu para birikimi sağlamalarına destek olunmaktadır.

 

*Genç Bireysel Emeklilik sisteminde birikim avantajından yararlanan çocuk ve gençler, mali imkanın yanı sıra sağlık sigortası ve bazı kategorideki ürünlere belli indirimler ile sahip olma gibi bir hak da elde edebilmektedirler.

 

 

6 Emeklilik Şirketinin BES Planı

 

 

Türkiye’de oldukça rağbet gören emeklilik şirketlerinin mevcut BES planlamaları hakkındaki gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Anadolu Hayat Emeklilik

 

1990 yılında kurulmuş, Türkiye’nin ilk hayat sigortası şirketi unvanına sahip, bireysel emeklilik ve hayat sigortaları kapsamında halka açık olarak Türkiye’nin en büyük fonunu yaratan özel sermayeye sahip bir kurumdur.

 

Anadolu Hayat ve Emeklilik in 18 yaş altı Bireysel Emeklilik planı kapsamında; aylık 180 TL’den başlayan ödemeler, %25 devlet katkısı ile katlanmaktadır. Bu durumda,genç bireysel emeklilik sistemine katılım sağlayan kişiler için aylık 200 TL gibi bir tutar yatırıldığında, birikim 250 TL olarak değerlenmektedir. Anadolu Hayat ve Emeklilik in bunun dışında sunduğu ek hizmetler de bulunmaktadır. Bu hizmetler arasında, ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı, Anadolu Sigorta ürünlerinde belirlenen oranda indirim, sosyal güvenlik danışmanlığı, İş Kültür Yayınları internet sitesinden yapılacak olan alışverişlerde %30 tutarında indirim ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirimden yararlanma gibi özellikler yer almaktadır.

 

Anadolu Hayat Emeklilik teki ‘Çocuğum için Bes’ planına göre, katkı payları ödeme teminatı altına alınmaktadır. Bes hesabı oluşturulan çocuğun anne ya da babasından herhangi birinin vefat etmesi durumunda, yaşanacak tam ve sürekli maluliyet durumlarında çocuk için yapılan katkı payları kurum tarafından güvence altına alınmaktadır. Ayrıca 18 yaşından küçüklere Bireysel Emeklilik bu plan dahilinde giriş aidatı alınmamaktadır. Emeklilik hakkı kazanıldıktan sonra sistemde kalınması halinde birikimler, programlı geri ödeme şeklinde talep edilerek Emeklilik Gelir Planı na dahil olunabilmektedir.

 

 

Garanti BBVA Emeklilik

 

 

Garanti BBVA’dan Çocuklara BES Planı adı altında genç bireysel emeklilik hizmeti verilmektedir. 18 yaş altı çocuğunun geleceğini garanti altına almak isteyen ebeveynler, Garanti Bankası ile iletişime geçerek ‘Çocuklara BES Planı’ adlı sisteme dahil olabilmektedir. Bu plan kapsamında sağlanacak imkanlar ise şu şekildedir:

 

*Avantajlı katkı payı imkanı: Aylık 150 TL’den başlayan katkı payı ödemeri ile 18 yaş altı Bireysel Emeklilik hesabı açılabilmektedir. İstenildiği takdirde ödenen katkı payları bütçeye göre arttırılıp azaltılabilmektedir.

 

*100 TL’ye 25 TL devlet desteği imkanı:Bireysel Emeklilik sisteminin avantajlarından biri olan bu imkanda, ödenecek olan her 100 TL’lik tutar 125 TL olarak değerlenmektedir.

 

Plan ve fon değişikliği konusunda esneklik imkanı:Garanti BBVA’nın sağladığı bu imkanda, genç bireysel emeklilik planı senede 4 kere değiştirebilmektedir. Katılımcılara birikimlerini hangi fonda değerlendirmek istediği konusunda kolaylık sağlanmakta ve yılda 12 defa fon değiştirebilme hakkı tanınmaktadır.

 

Ödeme kontrolünün kişide olması imkanı: Bu imkan dahilinde, esnek ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Aylık katkı payı ödemeleri, talep edilen zamanda talep edilen miktarda artırılabilmektedir. Ayrıca bu ödemeler asgari katkı payına kadar düşürülüp veya ara dönemlerde ek ödemeler yapılarak fonun büyütülmesi sağlanabilmektedir. Ödemelere ara verilmesi durumu da sunulan imkanlar arasında yer almaktadır.

 

01.07.2021 ile 31.07.2021 tarihleri arasında 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi yaptıran katılımcılara 60 TL hediye bonus verilmesi, Garanti BBVA tarafından sunulan bir ayrıcalıktır. 60 TL’lik hediye bonusu, ödeme aracının Garanti BBVA Bireysel Bonus kredi kartı olarak belirlenmiş olması halinde, yapılacak ilk katkı payı ödemesindeki provizyon süreci sonunda ilgili ayı müteakip ilk 10 iş günü içinde kredi kartına yüklenmektedir.

 

 

Metlife Emeklilik

 

 

Metlife Emeklilik in Bireysel Emeklilik planı kapsamında sunulan tüm hizmetler, diğer şirketlerin tanıdığı imkanlar ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Metlife Emeklilik planı imkan ve koşulları genel olarak şu şekilde sıralanmaktadır:

 

*Sistemde 10 yıl kalış süresi ve 56 yaşının doldurulmuş olması şartı aranan ilk niteliktir.

 

*Genç Bireysel Emeklilik %25 devlet katkı payı ödenmektedir.

 

*Katılımcıların fon dağılımı ve emeklilik planı değişikliği konusunda karar verme hakları mevcuttur. Emeklilik planı senede 4 defa, fon dağılımı ise senede en fazla 6 kere değiştirilebilmektedir.

 

*Birikimlerin tamamı ya da bir kısmı toplu olarak alınabileceği gibi hazırlanacak bir programa göre aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık ödemeler şeklinde de talep edilebilmektedir.

 

*Sistemden erken ayrılmak istenildiği takdirde fon getirisi üzerinden alınacak stopaj tutarı kesilmektedir. 18 yaşından küçüklere Bireysel Emeklilik te 10 yıl süre ile katkı payı ödemesi yapılmadan çıkılması halinde %15, 10 yıl süreli katkı payı ödenmiş olmasına rağmen emeklilik hakkı kazanılmadan çıkış yapılması halinde %10, emekli olunarak çıkılması halinde ise %5 oranında stopaj kesilmektedir.

 

*Ödenmesi gereken katkı payının, ödeme tarihini takip eden 3 ay içerisinde ilgili hesaba yatırılmaması halinde ödemeye ara verildiği kabul edilmektedir.

 

*Takasbank nezdinde tutulan bireysel emeklilik hesaplarının ödeme ve birikim bilgilerine, şirket tarafından verilecek olan şifre kullanılarak, MetLife internet adresi üzerinden, T.C. kimlik ve cep telefonu numarası ile MetLife e-şubeye giriş yapılarak ya da 0850 222 0 638 numaralı MetLife İletişim Merkezi aranarak ulaşılabilmektedir.

 

 

Allianz Emeklilik

 

 

 

 

İtalyan bir sigorta şirketi olan RAS’nin 1923 yılında kurduğu Allianz Sigorta, Türkiye’deki çalışma hayatına Şark Sigorta adı ile başlamıştır. 1974 tarihinde Koç Topluluğu bünyesine girerek Türkiye’nin ilk paket sigortası ürünleri konusunda müşterilere hizmet vermeye başlamıştır. 1991 yılında da isim değişikliğine gidip Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.adı altında faaliyetlerine devam etmiştir. 2008 yılından itibaren de Allianz Sigorta A.Ş.olarak sektörde var olmaktadır.

 

Allianz Emeklilik planı kapsamında,1 Temmuz 2021 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında, 18 yaş altı Bireysel Emeklilik sistemine dahil olan kişilere özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortası alanında %10 indirim imkanı sunulmaktadır.Yurtiçi danışmanlık hizmeti gibi asistans hizmetleri ve katkı payı güvencesi de ek hizmet olarak sağlanmaktadır. 18 yaşına gelen çocuklar, sistemden ayrılma haklarını doğrudan kullanabilmekte diğer hakların kullanılabilmesi için ise çağrı merkezi üzerinden ya da yazılı bir şekilde talep iletilmesi gerekmektedir. Danışmanlık hizmetleri şu başlıklar altında sağlanmaktadır:

 

*Çocuk Sağlığı Danışma

 

 Tüm Türkiye’yi kapsayan bu hizmette, çocuk sağlığı hakkındaki bütün merak edilenler danışman doktorlara telefon aracılığı ile sorulabilmektedir. Hizmet kapsamında, ilaç önerisi yapılmamaktadır.

 

*Pedagog/Psikolog Danışma

 

Genç Bireysel Emeklilik bu hizmette, anlaşmalı olunan Pedagog ve Psikologlar ile yapılacak tanışma seansları ücretsiz olarak verilmektedir. Seanslara devam edilmek istenmesi halinde, %30’a varan indirim avantajından yararlanılabilmektedir.

 

*Öğrenci Koçluğu

 

Bu hizmette öğrencilere sınav korkusu,özgüven eksikliği, konsantrasyon eksikliği,dikkat dağınıklığı ve okulda başarısızlık gibi problemler ile başa çıkılması konusunda destek sağlanmaktadır.

 

*Eğitim Koçluğu

 

Telefon üzerinden verilen eğitim danışmanlığında, bütçe dahilinde çocuğun gönderilebileceği özel okul seçenekleri hususunda ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu hizmet, üniversiteye kadar tüm yaş gruplarına verilmektedir.

 

*Kariyer Koçluğu

 

7 ve 12. sınıf ile üniversite sınavına hazırlanan mezun öğrenciler için sunulan bir hizmetten oluşmaktadır. Tanışma seansları ücretsiz olup diğer seanslar %15 indirimli bir şekilde sunulmaktadır. 5 seanslık paketler biçiminde verilen kariyer koçluğu, sadece İstanbul’da sağlanmaktadır. 18 yaşından küçüklere Bireysel Emeklilik planında tercih danışmanlığı ve cv doldurma desteği konularında telefon desteği sağlanmaktadır.

 

İndirimli Etüd Merkezleri, Hobi, Dil Kursları,Yaz Kış Kampları,Yaz Kış Okulları, Kırtasiye, Yayınevi, Spor ve Sanat gibi atölyelerde kullanılmak üzere %30’a kadar varan indirimler sağlanan diğer avantajlar arasında yer almaktadır.

 

 

Agesa Emeklilik

 

 

 

 

Agesa Emeklilik in Bireysel Emeklilik planı kapsamında düzenli yapılan ödemeler, 18 yaş altı çocukların geleceği için çeşitli fonlarda değerlendirilmektedir. Yabancı menkul kıymetler, Altın, Eurobond ve likit gibi geniş fon seçenekleri arasından tercih yapılabilmektedir. AgeSA Emeklilikte herkese uygun fon danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Bu danışmanlık hizmetinden yararlanarak fon dağılımı önerileri konusunda fikir alınabilmekte ya da isteğe bağlı olarak fonların yönetimi tamamıyla şirkete bırakılabilmektedir. AgeSa bireysel emeklilik sistemine katılım koşulları aşağıdaki gibidir:

 

*Genç Bireysel Emeklilik 18 yaş altı genç ve çocukların yasal vasileri ile birlikte Bes müracaatında bulunabilmesi için 19 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

 

*18 yaş altı katılımcının adı ve hesabına katkı payı ödeyecek olan kişinin, yasal temsilci olması gerekmektedir. Çünkü sözleşme üzerinde yapılacak olan herhangi değişiklik ve imza işlemleri bu yasal temsilci tarafından yapılabilmektedir.

 

*18 yaşını dolduran katılımcılar, kendi adları ve hesaplarına katkı payı ödeyen kişilerden haklarını devir alma imkanına sahip olmaktadır.

 

 

Türkiye Hayat ve Emeklilik

 

 

 

 

Türkiye Hayat ve Emeklilik in Bireysel Emeklilik planı kapsamında,150 TL’den başlayan aylık katkı payı tutarları, faizli ya da faizsiz fon seçenekleri ve %25 devlet katkısı gibi özellikler yer almaktadır. Birikimler, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilirken, yılda 12 kere de fon dağılımı değişikliği sağlanmaktadır. Türkiye Hayat Emeklilik Bes’e katılmak isteyen kişiler, özel acenteler aracılığı ile anlaşmalı banka şubelerinden ya da turkiyesigorta.com.tr web sitesi adresinden başvuru yapabilmektedir.

 

 

 

Gençlere BES Başvurusu

 

 

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen, Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmiş olan genç bireysel emeklilik sisteminde; 18 yaşın altındaki çocuk ve gençler için de erken yaşta birikim yapabilme fırsatı sağlanmıştır. Çıkarılan bu yasa neticesinde imzalanacak Bes sözleşmeleri, ödemeyi yapacak olan ebeveynlerin adına değil birikim yapılacak olan çocuk ya da gencin adına düzenlenecektir.Birikimlerin değerlendirileceği emeklilik planı ve ödenecek aylık katkı payları ebeveynler tarafından yatırılacak fakat birikim hesabı, 18 yaş altı çocuk adına oluşturulacaktır.Emeklilik planı ve fon dağılımı değişikliği konusundaki söz hakkı çocuğun yasal vasisine aittir. Ancak 18 yaşına gelmiş olan bireyler, talep ederlerse tüm haklarını kendi üzerlerine devir alabilmektedir. Bu doğrultuda çocuklara ve gençlere Bes başvurusunda bulunmak için katılımcıların, yasal velileri ile birlikte tercih ettikleri emeklilik şirketine müracaat ederek gerekli prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

Ayrıca Genç Bireysel Emeklilik başvurusu sırasında portföy yönetimi danışmanlık hizmetlerinden yardım alınıp bilgi edinerek yapılacak olan birikimler için en uygun fonlar belirlenebilmektedir. Ebeveynlerin çocuklarının gelecekleri için kendi bütçeleri dahilinde kendi emeklilik programlarını oluşturabildiği bu sistemde biriktirilen fonlar; istenirse çocuğun eğitimi, askerliği ya da evliliği gibi durumlarında kullanılabilecektir.

 

Sonuç olarak çocuklar ve gençler için yapılacak Bes başvuruları, ilgili banka ve acente şirketleri aracılığı ile yapılmaktadır. İsteğe bağlı olarak, tercih edilen emeklilik şirketinin web adresindeki online başvuru formu doldurularak da ön başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

 

Share