Kategoriler: Bankacılık

Faktoring Uygulaması ve Türkiye’de Faktoring Şirketleri

Türkiye’deki Faktoring Şirketleri

Bir işletmenin alacaklarını vadesinden önce tahsil etmesi için bazı finansal aracılara temlik etmesi veya devretmesi faktoring işi olarak adlandırılır. Bu hizmeti sağlayan finansal kuruluşlar faktoring şirketleri olarak bilinmektedir. Serbest piyasa ekonomisine sahip tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de mevcut faktoring şirketleri gerekli yasal lisansları aldıktan sonra faaliyetlerine devam etmektedir. Çek devri işlemi sırasında herhangi bir ürün veya hizmeti satıp karşılığında çek alan şirket, faktoring şirketine başvuruda bulunur. Faktoring firması değerlendirme ve analaliz sürecini tamamladıktan sonra çek için ilgili işletmeye bir teklif sunar. Teklifi kabul eden işletme, satışı gösteren fatura, çek ve sair belgeleri faktoring şirketine devreder.

 

Faktoring Uygulaması

 

Çeşitli sektörler içerisinde faaliyet gösteren şirketler, aralarındaki ticari işlemlerde ödeme için çoğunlukla vadeli çek kullanmayı tercih etmektedir. Türkiye’de ortalama çek vadesi yaklaşık 4 aydır. Ancak çek vadesinin uzun olması ve ilgili şirketlerin acil nakit ihtiyacı olması durumunda çeklerini faktoring şirketleri aracılığıyla bozdurabilirler. Çek keşidesi olarak da bilinen bu başvuru sürecinde çekin tutar ve vadesi, işlem hacmi ve çeki keşide eden kişinin riskine göre hesaplamalar yapılır. Ayrıca, cari faiz oranları veya faktoring şirketinin mali politikası da çekler için hesaplanan kotasyonları etkileyebilir.

 

 

Türkiye’de Faktoring Firmaları

 

 

 

 

Çek devretmeyi düşünen işletmeler, Türkiye’deki mevcut faktoring şirketleri kapsamında internet üzerinden araştırma yapabilirler. Bu kuruluşlar arasında finansal sağlamlık ve sermaye yapısı açısından dünya faktoring firmaları arasında yer alan kuruluşlar da bulunmaktadır. Faktoring şirketleri, üretim ve satış faaliyetlerine de destek vermektedir. Bu firmalar ithalat-ihracat ve yurtiçi faaliyetler kapsamında hizmet verebilmektedir. Yerli şirketler dalgalı döviz kuru işlemlerini, spot işlemleri ve nakit iskontolu ödeme yöntemlerini benimsemektedir. Öte yandan, ticaret şirketi farklı bir ülkede bulunuyorsa, o zaman ithalat-ihracat faktoringi devreye girer. Dolayısıyla bu finansal işlemler dış ticaret faktoring şirketleri tarafından yapılmaktadır. İthalat ve ihracat faktoring hizmeti veren şirketler, verilen garanti hizmetleri kapsamında birbirlerinden ayrılabilirler.

 

Türkiye’nin En Büyük Faktoring Şirketleri

 

Abc Faktoring A.Ş.

İş Faktoring A.Ş.

Acar Factoring A.Ş.

Kapital Faktoring A.Ş.

Ak Faktoring A.Ş.

Kent Finans Faktoring A.Ş.

Akdeniz Faktoring A.Ş.

Lider Faktoring A.Ş.

Akın Faktoring A.Ş.

Mert Finans Faktoring A.Ş.

Anadolu Faktoring A.Ş.

Mng Faktorıng A.Ş.

Arena Finans Faktoring A.Ş.

Optima Faktoring A.Ş.

Atılım Faktoring A.Ş.

Para Finans Faktoring A.Ş.

Başer Faktorıng A.Ş.

Qnb Finans Faktoring A.Ş.

Bayramoğlu Faktorıng A.Ş.

Sardes Finans Faktoring A.Ş.

Bıen Finans Faktorıng A.Ş.

Sümer Faktoring A.Ş.

Credıtwest Faktorıng A.Ş.

Şeker Faktoring Aş.

Çağdaş Faktoring A.Ş.

Şirinoğlu Faktoring A.Ş.

Çözüm Faktoring A.Ş.

Tam Finans Faktoring A.Ş.

Deniz Faktorıng A.Ş.

Teb Faktoring A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.

Tradewınd Faktoring  A.Ş.

Doruk Faktoring A.Ş.

Tuna Faktoring A.Ş.

Eko Faktoring A.Ş.

Ulusal Faktoring A.Ş.

Ekspo Faktoring A.Ş.

Vakıf Faktoring A.Ş.

Fiba Faktoring A.Ş.

Vdf Faktoring Hizm. A.Ş.

Garanti Faktoring A.Ş.

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.

Gsd Faktorıng A.Ş.

Yaşar Faktorıng A.Ş.

Halk Faktoring A.Ş.

Yeditepe Faktoring A.Ş.

Huzur Faktoring A.Ş.

Zorlu Faktorıng A.Ş.

İstanbul Faktoring A.Ş

 

 

 

Alacağın Devir Sebepleri

 

Henüz vadesi gelmemiş alacağını devredecek olan işletmeler çek üzerindeki tutarın bir kısmından feragat etmek durumunda kalabilir. Bu pay faktoring şirketinin kazancı olacaktır. Faktoring şirketine yapılacak tahsilat bedeli için alternatif yollar da uygulanabilir. Diğer taraftan alacağını temlik etmek durumunda olan şirketler bu işlemi sadece finansal anlamda zorda kaldıkları için yapmaz. Bazı zamanlarda yeni yatırım fırsatları ve genel ekonomik konjonktür çerçevesinde temlik politikası uygulanabilir. Bu uygulamaya başvuracak şirketin halihazırdaki finansal durumu ve piyasa koşulları temlik neticesinde sağlanacak getiri seviyesi için önemli koşullardır.

 

Share