Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında Merak Edilenler

05 Şubat 2020 Çarşamba, 09:00
Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında Merak Edilenler 642x278 - Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında Merak Edilenler

Sermaye Artırımı Nedir?

Hisse senedi çıkarma yetkisine sahip olan şirketlerin genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkararak şirket sermayesini artırması işlemine Sermaye Artırımı denir.

 

 

Sermaye Artırımının Nedenleri

 

 

Sermaye artırımının nedenleri, kendi içerisinde 3 ana gruba ayrılır. Bunlar;

 

 1. Şirket sermayesini güçlendirmek, sermaye artırımının nedenleri arasında yer alır.
 2. Yeni planlanan yatırımlar için gerekli olan fon ihtiyacını karşılamak, sermaye artırımının nedenleri arasında yer alır.
 3. Şirketin faaliyetlerinden dolayı gerekli olan fon ihtiyacını karşılamak, sermaye artırımının nedenleri arasında yer alır.

 

Sermaye Artırımının Türleri Nelerdir?

 

Sermaye artırımının türleri, kendi içerisinde 2 ana gruba ayrılır. Bunlar;

 1. Bedelli Sermaye Artırımı
 2. Bedelsiz Sermaye Artırımı

 

 

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

 

 

Bedelli Sermaye Artırımının Avantajları - Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında Merak Edilenler

 

 

Hisse senedi çıkarma yetkisine sahip olan herhangi bir şirketin genel kurul kararı ile belli bir bedel karşılığında yeni hisse senedi çıkararak şirket sermayesini artırması işlemine Bedelli Sermaye Artırımı denir.   

 

 

Bedelli Sermaye Artırımının Temel Özellikleri Nelerdir?

 

 

Bedelli sermaye artırımının temel özellikleri, kendi içerisinde 6 ana gruba ayrılır. Bunlar;

 

 • Şirketlerin kasasına ilave olarak para girmesine olanak sağlaması, bedelli sermaye artırımının temel özellikleri arasında yer alır.

 

 • Şirketlerin bünyesinde yer alan ortaklara rüçhan hakkı tanıması, bedelli sermaye artırımının temel özellikleri arasında yer alır.

 

 • Şirketlerin bünyesinde yer alan ödenmiş sermaye miktarlarının artmasına olanak sağlaması, bedelli sermaye artırımının temel özellikleri arasında yer alır.

 

 • Şirketlerin bünyesinde yer alan öz sermaye miktarlarının artmasına olanak sağlaması, bedelli sermaye artırımının temel özellikleri arasında yer alır.

 

 • Şirketler tarafından çıkarılan hisse senedi fiyatlarının değişmesine olanak sağlaması, bedelli sermaye artırımının temel özellikleri arasında yer alır.

 

 • Şirketlerin piyasa fiyatlarının değişmesine olanak sağlaması, bedelli sermaye artırımının temel özellikleri arasında yer alır.

 

 

 

Bedelli Sermaye Artırımının Avantajları

 

 

Bedelli sermaye artırımının avantajları, kendi içerisinde 2 ana gruba ayrılır. Bunlar;

 

A) Şirkete ek olarak finansman kaynağı sağlaması, bedelli sermaye artırımının avantajları arasında yer alır.

 

B) Şirketlerin yaptığı faaliyetlerin hacim olarak büyümesine olanak sağlaması, bedelli sermaye artırımının avantajları arasında yer alır. 

 

 

Bedelsiz Sermaye Artırımı

 

 

Bedelsiz Sermaye Artırımının Avantajları - Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında Merak Edilenler

 

 

Hisse senedi çıkarma yetkisine sahip olan şirketlerin hiçbir bedel olmadan hisse senedi dağıtarak şirket sermayesini artırması işlemine Bedelsiz Sermaye Artırımı denir. 

 

Bedelsiz Sermaye Artırımının Temel Özellikleri Nelerdir?

 

Bedelsiz sermaye artırımının temel özellikleri, kendi içerisinde 6 ana gruba ayrılır. Bunlar;

 • Şirketlerin kasasına ilave olarak para girmesine olanak sağlamaması, bedelsiz sermaye artırımının temel özellikleri arasında yer alır.
 • Şirketlerin bünyesinde yer alan ortaklara rüçhan hakkı tanımaması, bedelsiz sermaye artırımının temel özellikleri arasında yer alır.
 • Şirketlerin bünyesinde yer alan ödenmiş sermaye miktarlarının artmasına olanak sağlamaması, bedelsiz sermaye artırımının temel özellikleri arasında yer alır.
 • Şirketlerin bünyesinde yer alan öz sermaye miktarlarının artmasına olanak sağlamaması, bedelsiz sermaye artırımının temel özellikleri arasında yer alır.
 • Şirketler tarafından çıkarılan hisse senedi fiyatlarının değişmesine olanak sağlamaması, bedelsiz sermaye artırımının temel özellikleri arasında yer alır.
 • Şirketlerin piyasa fiyatlarının değişmesine olanak sağlamaması, bedelsiz sermaye artırımının temel özellikleri arasında yer alır.

 

 

Hisse Senedi Bilinmesi Gereken Terimler

 

 

Şirketlerin, ortaklarının paylarını belirlemek amacı ile ortaklarına verilen ve sermaye piyasasında işlem gören finansal yatırım aracına Hisse Senedi denir. Hisse senedi, sadece Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından verilen izin ile çıkarılan finansal yatırım aracıdır. Her şirket, hisse senedi çıkarma yetkisine sahip değildir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Nedir?

 

Hem idari özerkliğe hem de mali özerkliğe sahip olan, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu(SPKa.) ile 1981 senesinde kurulan denetleyici ve düzenleyici kamu kurumuna Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) denir.

 

Hisse Senedini Çıkarma Yetkisine Sahip Olan Şirketler Nelerdir?

 

Hisse senedini çıkarma yetkisine sahip olan şirketler, kendi içerisinde 3 ana gruba ayrılır. Bunlar;

 

 • Anonim Şirketler
 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
 • Özel Kanun İle Kurulmuş Kurumlar

 

Anonim Şirketler Nedir?

Şirketin borçlarından dolayı, sadece şirketin mal varlığı ile sorumlu olan şirket türüne Anonim Şirketler denir. Halka açık olan bir anonim şirketin başlangıç sermayesi en az 50.000 TL olmalıdır. Halka açık olmayan bir anonim şirketin başlangıç sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır. Anonim şirketler, en az 5 kişi tarafından kurulan bir şirket türüdür.

 

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler Nedir?

Sermayesi paylara bölünen, ortaklarından en az birinin komandite ortak olduğu, diğer ortakların ise komanditer ortak olduğu şirket türüne Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler denir. Halka açık olan bir sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin başlangıç sermayesi en az 50.000 TL olmalıdır. Halka açık olmayan bir sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin başlangıç sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi, en az 5 kişi tarafından kurulan bir şirket türüdür.

 

Komandite Ortak Nedir?

Şirkete karşı sorumluluğu sınırsız olan ortaklara Komandite Ortak denir.

 

Komanditer Ortak Nedir?

Şirkete karşı sorumluluğu sadece mal varlığı ile sınırlı olan ortaklara Komanditer Ortak denir.

 

Özel Kanun İle Kurulmuş Kurumlar Nedir?

Kanun koyucular tarafından çıkarılan özel bir kanun ile kurulmuş olan kurumlara Özel Kanun İle Kurulmuş Kurumlar denir.

 

 

 

hisse senedi özellikleri - Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında Merak Edilenler

 

 

 

Hisse Senedinin Üzerinde Bulunması Gereken Hususlar Nelerdir?

 

Hisse senedinin üzerinde bulunması gereken hususlar, kendi içerisinde 7 ana gruba ayrılır. Bunlar;

 

A) Şirketin ticaret unvanı, hisse senedinin üzerinde bulunması gereken hususlar arasında yer alır.

B) Şirketin ticaret sicil numarası, hisse senedinin üzerinde bulunması gereken hususlar arasında yer alır. 

C) Şirketin tescil edildiği tarih, hisse senedinin üzerinde bulunması gereken hususlar arasında yer alır.

Ç) Şirketin kayıtlı olan esas sermaye miktarı, hisse senedinin üzerinde bulunması gereken hususlar arasında yer alır.

D) Şirket tarafından çıkarılan hisse senedinin Nominal değeri, hisse senedinin üzerinde bulunması gereken hususlar arasında yer alır.  

E) Şirket tarafından çıkarılan hisse senedinin türü, hisse senedinin üzerinde bulunması gereken hususlar arasında yer alır.

F) Şirket içerisinde yetkili olan 2 kişinin imzası, hisse senedinin üzerinde bulunması gereken hususlar arasında yer alır.

 

Fakat günümüzde hisse senetleri basılı olarak verilmemekte, MKK aracılığı ile kayıt altına alınmaktadır.

 

 

Hisse Senedinin Sağladığı Haklar Nelerdir?

 

Hisse senedinin sağladığı haklar, kendi içerisinde 6 ana gruba ayrılır. Bunlar;

 • Şirketin karından pay alma hakkı, hisse senedinin sağladığı haklar arasında yer alır.
 • Şirketin yönetimine katılma hakkı, hisse senedinin sağladığı haklar arasında yer alır.
 • Şirketin yönetiminde oy kullanma hakkı, hisse senedinin sağladığı haklar arasında yer alır.
 • Rüçhan hakkı, hisse senedinin sağladığı haklar arasında yer alır.
 • Şirketin tasfiyesinden pay alma hakkı, hisse senedinin sağladığı haklar arasında yer alır.
 • Şirket tarafından yapılan tüm faaliyetler hakkında bilgi alma hakkı, hisse senedinin sağladığı haklar arasında yer alır. 

 

Hisse Senedinin Sahibine Verdiği Sorumluluklar Nelerdir?

 

Hisse senedinin sahibine verdiği sorumluluklar, kendi içerisinde 3 ana gruba ayrılır. Bunlar;

 • Sır saklama sorumluluğu, hisse senedinin sahibine verdiği sorumluluklar arasında yer alır.
 • Taahhütleri yerine getirme sorumluluğu, hisse senedinin verdiği sorumluluklar arasında yer alır.
 • Sözleşme şartlarına uyma sorumluluğu, hisse senedinin sahibine verdiği sorumluluklar arasında yer alır.

 

 

Ödenmiş Sermaye Nedir?

 

Şirketler tarafından çıkarılan hisse senetlerinin piyasaya sürüldüğü andan itibaren söz konusu olan şirketlerin piyasa değerine Ödenmiş Sermaye denir.

 

Ödenmiş Sermaye = (Şirketler Tarafından Çıkarılan Hisse Senedi Sayısı) X (Şirketler Tarafından Çıkarılan Hisse Senedinin Nominal Değeri) formülü ile hesaplanan değerdir. 

 

Öz Sermaye Nedir?

 

Şirketi kuran kişinin veya kişilerin kendi kullanımları için ayırmış oldukları sermaye türüne Öz Sermaye denir.

Öz Sermaye = (Toplam Aktifler) – (Toplam Borçlar) formülü ile hesaplanan değerdir.  

 

Rüçhan Hakkı Nedir?

 

Söz konusu olan hakkın, kendisinden sonra gelen hakka öncelik tanımasına Rüçhan Hakkı denir.

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hisse Rapor sitesini ziyaret ederek Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları ile Çerez Politikası nı kabul etmektesiniz.

Bunu da Beğenebilirsin
En İyi Yatırım Alanları Yatırım en sade haliyle;…
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz