SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Finansal Duran Varlık Satışı)

17 Aralık 2016 Cumartesi, 20:12
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Finansal Duran Varlık Satışı)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE][CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
Finansal Duran Varlık Satışı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2016

oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2016

oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet

oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Black Sea Blue Danube ROM SRL

oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tarım

oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
11.476.000 Romanya Lei

oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Romanya’da ilgili ticaret sicili nezdinde tescil işlemlerinin tamamlanması ile birlikte işlem tamamlanacaktır.

oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Diğer (Other)

oda_NominalValueOfSharesSold|
Satılan Payların Nominal Tutarı
Beheri 40 Romanya Lei nominal değerde toplam 286.900 adet ve 11.476.000 Romanya Lei nominal değer

oda_SalesPricePerShare|
Beher Pay Fiyatı
34,7381 Romanya Lei

oda_TotalSalesValue|
Toplam Tutar
9.966.371 Romanya Lei

oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%

oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0%

oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0%

oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,46%

oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
3,48%

oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisi bulunmamaktadır

oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
1.338.132 TL kar (Söz konusu tutar 30.09.2016 tarihli SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar üzerinden hesaplanmıştır)

oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Henüz karar verilmemiştir

oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Henüz karar verilmemiştir

oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Romagra Development SRL

oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)

oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ortaklığın ana ortağının bağlı ortaklığı

oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/12/2016

oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu (Net Aktif Değer Yöntemi)

oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)

oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu düzenlenmiştir.

oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
12.12.2016 – HT02297/DEĞ-2016/1

oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Sun Bağımsız Denetim ve Ymm A.Ş.

oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
9.966.371 Romanya Lei

oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirilmiştir.

oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 27.10.2016 tarihli özel durum açıklaması ile; Bağlı Ortaklığımız Black Sea Blue Danube ROM SRL’nin (“BSBD”) paylarının tamamının Şirket’in ilişkili tarafı Romagra Development SRL (“Alıcı”)’ya satılmasına, söz konusu satış işlemine ilişkin Şirket ile Alıcı arasında Ön Alım Sözleşmesi imzalanmasına, 400 bin EUR avans alınmasına, satışa konu BSBD’nin hisselerine ilişkin SPK mevzuatı çerçevesinde değerleme yaptırılmasına, Alıcı ile müzakerelerin sürdürülmesine, olumlu sonuçlanması durumunda Hisse Alım Sözleşmesi’nin imzalanmasına ve satış bedeli ile avans tutarı arasındaki farkın Hisse Alım Sözleşmesi ile belirlenecek esaslar uyarınca Alıcı’dan tahsiline, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda ise avans tutarının Alıcı’ya iadesine karar verildiği kamuya duyurulmuştur.

Bu kapsamda Alıcı ile müzakereler sürdürülmüş ve satışa konu BSBD paylarının tamamına ilişkin SPK mevzuatı kapsamında değerleme yaptırılmıştır. Değerleme raporu ile belirlenen 9.966.371 Romanya Lei (bilgi amacıyla, bugün itibariyle Romanya Merkez Bankası kuru ile 4.52 üzerinden 2,2 Milyon EUR eşdeğeri) üzerinden satış bedeli tespit edilerek Alıcı ile BSBD paylarının tamamına ilişkin Hisse Satış Sözleşmesi 16 Aralık 2016 tarihinde imzalanmış ve hisse devir işlemi başlatılmıştır. (İşlem tutarının, kamuya açıklanan son 30 Eylül 2016 tarihli finansal tablolara göre varlık toplamına oranı %1,46, son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranı %3,48, yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranı %12’dir.)

 

400.000 EUR (27 Ekim 2016 tarihi itibariyle Romanya Merkez Bankası kuru ile 1.801.480 Romanya Lei eşdeğeri) avans düşüldükten sonra kalan 8.164.891 Romanya Lei satış bedelinin, 7.364.891 Romanya Lei tutarındaki kısmıHisse Satış Sözleşmesi tarihini takip eden 15 gün içinde, 800.000 Romanya Lei tutarındaki kısmı ise satış işleminin Romanya’da ilgili ticaret sicili nezdinde tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından 15 gün içinde tahsil edilecektir.

Diğer Konulara Göz Atın

BORSA İSTANBUL A.Ş. (Borçlanma Araçlarının İşlem G... İlgili ŞirketlerRelated Companiesİlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglish...
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Özel Dur... İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEngli...
MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE ... Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan İlgili Şirketler Related Companies ...
MİGROS TİCARET A.Ş. (Esas Sözleşme) İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]İngilizceEnglishTürkçeTurki...
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SA... İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEngli...

Yasal Uyarı:

Sitemizdeki veriler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda garanti veremez. Hisse Rapor sitesinde yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazırlanan bu raporlar, raporu hazırlayanın kişisel fikirlerini yansıtmaktadır. Sitemiz sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sizlerin yatırımlarınızı yönlendirme gibi bir amacı yoktur. Sitemiz, raporlardaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

error: Kaynak Gösterilmeden Kopyalanamaz!
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz