LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (Maddi Duran Varlık Satımı)

09 Aralık 2016 Cuma, 21:41
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (Maddi Duran Varlık Satımı)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE][CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

oda_NoncurrentAssetSaleAbstract|
Maddi Duran Varlık Satımı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2015

oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfNonCurrentAssetSold|
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa

oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSold|
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
8.567 m2

oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/09/2015

oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var

oda_TotalSalesValue|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Toplam Satış Bedeli
Üniversite yapılması amacıyla bağışlanmıştır.

oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)

oda_RatioOfSalesPriceToPaidInCapitalOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)

oda_RatioOfSalesValueToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

oda_RatioOfSalesValueToTotalNetNoncurrentAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)

oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)

oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Diğer (Other)

oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.12.2016

oda_AimOfSaleAndEffectsOnCompanyOperations|
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bağışın amacı Sevgi Vakfının üniversite kurması ve hastanemizle afiliasyon yapmasıdır. Faaliyetlerimizi olumlu yönde etkileyecektir.

oda_ProfitLossArisedAfterSaleOfNoncurrentAsset|
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı

oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği

oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

oda_CounterParty|
Karşı Taraf
Sevgi Vakfı

oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)

oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Hastanemiz ve Kurulacak Vakıf Üniversitesi afiliasyon

oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı

oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentAsset|
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)

oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından 13.09.2015 tarihli Maddi Duran Varlık Alım açıklamasında şirketimizin aktifinde kayıtlı gayrimenkulün Sevgi Vakfı’nın üniversite kurması ve adı geçen vakıf ile şirketimiz arasında bir afiliasyon anlaşması yapılması şartıyla Sevgi Vakfı’na bağışlanacağını bildirmiştik.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 11.09.2015 tarihinde almış olduğu karara istinaden bahsi geçen gayrimenkul Sevgi Vakfına bağışlanmıştır. Sevgi Vakfı ile yapacağımız işbirliği sonucunda kurulacak olan Lokman Hekim Üniversitesi’nin ülkemize kazandıracağı nitelikli sağlık personelinin yanı sıra hastanelerimize prestij ve maddi katkılar oluşturacağını öngörmekteyiz.

Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza Saygıyla duyurulur.

Diğer Konulara Göz Atın

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Piyasa Ya... İlgili Şirketler Related Companies ...
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Piyasa Ya... İlgili Şirketler Related Companies ...
INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Piyasa Yap... İlgili Şirketler Related Companies ...
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftal... İlgili Şirketler Related Companies [] ...
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (İş... İlgili ŞirketlerRelated Companiesİlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_NotificationAboutSuspensionofBIS...

Yasal Uyarı:

Sitemizdeki veriler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda garanti veremez. Hisse Rapor sitesinde yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazırlanan bu raporlar, raporu hazırlayanın kişisel fikirlerini yansıtmaktadır. Sitemiz sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sizlerin yatırımlarınızı yönlendirme gibi bir amacı yoktur. Sitemiz, raporlardaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

error: Kaynak Gösterilmeden Kopyalanamaz!
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz