KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Finansal Duran Varlık Satışı)

16 Kasım 2016 Çarşamba, 21:30
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Finansal Duran Varlık Satışı)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE][CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
Finansal Duran Varlık Satışı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/09/2015

oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var

oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Interkordsa GmbH

oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tek Kord Üretimi Satış

oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
6.124.000 – Euro

oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.11.2016

oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Peşin (Cash)

oda_NominalValueOfSharesSold|
Satılan Payların Nominal Tutarı
6.124.000 – Euro

oda_SalesPricePerShare|
Beher Pay Fiyatı
6.124.000 – Euro

oda_TotalSalesValue|
Toplam Tutar
3.715.000 – Euro

oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100

oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0

oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0

oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2%

oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1%

oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
SPK/TFRS’ye göre hazirlanacak finansal tablolarımızdaki kar/zarara önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Kesinleşen tutarlar kamuya açıklanacak ilk mali tablolarımızda yer alacaktır.

oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yoktur.

oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur.

oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Intercord GmbH

oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)

oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi

oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Satış bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.

oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)

oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satış bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.

oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Değerleme raporu düzenlenmemiştir.

oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporu düzenlenmemiştir.

oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

2015 sonu itibariyle Satış Amacıyla Elde Tutulan Durak Varlık olarak sınıflandırılmış Almanya’da mukim %100 bağlı ortaklığımız Interkordsa GmbH’ın, satış ve hukuki devir işlemleri bugün itibariyle tamamlanmış ve mali tablolarımızdan çıkmıştır. Satış işlemi nihayetinde ayrılmış değer düşüklüğünden dolayı ek bir zarar oluşmamıştır.

Diğer Konulara Göz Atın

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (Test Bildirimi) İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]İngilizceEnglishTürkçeTurki...
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Piyasa Yapıcılığı Kaps... İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated FundsTürkçeTurkishİngilizceEnglish...
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. (Kredi Derecelendi... İlgili ŞirketlerRelated Companiesİlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglish...
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. (Özel Durum... İlgili Şirketler Related Companies [] ...
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A... İletişim Bilgileri Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkili...

Yasal Uyarı:

Sitemizdeki veriler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda garanti veremez. Hisse Rapor sitesinde yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazırlanan bu raporlar, raporu hazırlayanın kişisel fikirlerini yansıtmaktadır. Sitemiz sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sizlerin yatırımlarınızı yönlendirme gibi bir amacı yoktur. Sitemiz, raporlardaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

error: Kaynak Gösterilmeden Kopyalanamaz!
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz