GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

22 Eylül 2016 Perşembe, 20:21
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE][CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler

[GEREL]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2016 – 21.09.2016

oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/09/2016

oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet

oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Gersan Alan Adi Ortaklığı

oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İkamet Amaçlı Olmayan Binaların İnşaatı

oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000,00 TL

oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)

oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.09.2016

oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Diğer (Other)

oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları

oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000,00 TL

oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00 TL

oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
10.000,00 TL

oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 50

oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 50

oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 50

oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,0058

oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 0,0128

oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Katkı Sağlayacaktır.

oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)

oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)

oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluş

oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)

oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Kuruluş

oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/09/2016

oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenmemiştir.

oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)

oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluştan İştirak Edildiğinden Dolayı Değerleme Raporu Düzenlenmemiştir.

oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporu Düzenlenmemiştir.

oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Düzenlenmemiştir

oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Değerleme Raporu Düzenlenmemiştir

oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme Raporu Düzenlenmemiştir

oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ile Alan Engineering İnşaat Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Teknik ve Ticari İşbirliği Anlaşması kapsamında 10.000 TL sermayeli ve %50 – %50 pay oranında “Gersan-Alan Adi Ortaklığı” ünvanında bir adi ortaklık 21.09.2016 tarihi itibariyle kurulmuştur.

Diğer Konulara Göz Atın

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (Pay Dışında Serma... Özet Bilgi GMTN programı çerçevesinde Türkiye ...
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (Finansal Rapor Ek Sür... İlgili ŞirketlerRelated Companiesİlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglish...
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (Kurumsal Yönetim İlkeleri U... İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEngli...

Yasal Uyarı:

Sitemizdeki veriler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda garanti veremez. Hisse Rapor sitesinde yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazırlanan bu raporlar, raporu hazırlayanın kişisel fikirlerini yansıtmaktadır. Sitemiz sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sizlerin yatırımlarınızı yönlendirme gibi bir amacı yoktur. Sitemiz, raporlardaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

error: Kaynak Gösterilmeden Kopyalanamaz!
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz